Γιώργος “Pomet” ΣεραφειμίδηςΖογκλέρ
    Αντώνης "Deva" ΠασβάντηςAdrian Neil Blakemore